Loeckx, Jean

Alleen het aardse draagt het aardse. Daarom weegt het zo.

    – Jean Loeckx