Unamuno, Miguel de

De paradoxen van nu zijn de gemeenplaatsen van morgen.

    – Miguel de Unamuno, De mi vida, vert. Robert Lemm