Loeckx, Jean

Waarom fluiten vogels nooit vals?

    – Jean Loeckx