Doderer, Heimito von

Al wat pathologisch is, berust op een te verregaande intimiteit met jezelf, het tegendeel dus van zelfverloochening.

    – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt