Unamuno, Miguel de

In verreweg de meeste gevallen is de mens strijdig met zijn beroep.

    – Miguel de Unamuno, Inquietudes y meditaciones, vert. Robert Lemm