Loeckx, Jean

Van de goden gestolen goed gedijt.

    – Jean Loeckx