Loeckx, Jean

Wat collectief is verschilt per persoon.

    – Jean Loeckx