Kafka, Franz

Het beslissende moment in de menselijke ontwikkeling is eeuwigdurend. Daarom hebben de revolutionaire ideologieën, die al het vroegere nietig verklaren, het recht aan hun zijde, want er is nog niets gebeurd.

    – Franz Kafka, Aphorismen aus dem Nachlaß 6, vert. M.d.H.