Chamfort

Een verliefd man die verstandige mensen beklaagt komt me voor als iemand die sprookjes leest en zich vrolijk maakt over mensen die geschiedenisboeken lezen.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre