Loeckx, Jean

‘Wie ben ik?’ is altijd een strikvraag.

    – Jean Loeckx