Proust, Marcel

Schoonheid is niet een soort volmaakte versie van wat we ons voorstellen, een soort abstracte vorm die we voor ogen hebben, maar integendeel een onmogelijk voorstelbare nieuwe vorm die de werkelijkheid ons aanreikt.

    – Marcel Proust, Tegen Sainte-Beuve, vert. Marjan Hof