Nietzsche, Friedrich

De prikkel van de kennis zou maar klein zijn, als op weg ernaartoe niet zo veel schaamte te overwinnen viel.

    – Friedrich Nietzsche, Auf hoher See – ein Sentenzen-buch, 132, vert. M.d.H.