Loeckx, Jean

Het lichaam is altijd onderbemand.

    – Jean Loeckx