Proust, Marcel

Een mens kent zijn eigen geluk niet. Je bent nooit zo ongelukkig als je denkt.

    – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.