Doderer, Heimito von

De beroepsschrijver maakt van zijn muze een prostituee en wordt vervolgens haar pooier.

    – Heimito von Doderer, Repertorium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen, vert. Erik de Smedt