Chamfort

De liefde bevalt beter dan het huwelijk, om dezelfde reden als waarom romans amusanter zijn dan geschiedenis.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre