Chamfort

Leven is een kwaal waarvoor de slaap ons om de zestien uur verlichting brengt. Maar dat is een pijnstiller, het geneesmiddel is de dood.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre