Loeckx, Jean

Het is niet eerlijk: dat men géén maîtresse heeft kan men nooit bewijzen.

    – Jean Loeckx