Chamfort

De samenleving bestaat uit twee grote klassen: zij die meer te eten dan eetlust hebben, en zij die meer eetlust dan te eten hebben.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre