Loeckx, Jean

In het land der helderzienden is de blinde koning.

    – Jean Loeckx