Chamfort

Grote mannen hebben hun meesterwerken voortgebracht na de leeftijd der hartstochten, zoals de aarde vruchtbaarder wordt na een vulkaanuitbarsting.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre