Loeckx, Jean

Een literair beeld spreekt ook de blinde aan.

    – Jean Loeckx