Chamfort

De filosoof die zijn hartstochten wil doven lijkt op de scheikundige die zijn vuur wil uitdoen.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre