Multatuli

Het lezen van brieven door iemand voor wie ze niet bestemd waren, is zedelozer daad dan er ooit door dat lezen kan worden aan ’t licht gebracht.

    – Multatuli, Ideeën 450