Chamfort

Er zijn eeuwen waarin de openbare mening de onzinnigste mening is.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre