Chamfort

Het huwelijk komt na de liefde, zoals rook na vuur.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre