Benjamin, Walter

Een vertaling die wil overbrengen, kan niets anders overbrengen dan de boodschap – iets onwezenlijks dus.

    – Walter Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, vert. M.d.H.