Baudelaire, Charles

Ik kan me voorstellen dat je een ideaal verzaakt om te weten hoe het voelt om een ander ideaal te omhelzen.

    – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. M.d.H./R.H.