Loeckx, Jean

De waarheid is altijd de beste remedie, tenzij ze ondoseerbaar is.

    – Jean Loeckx