Chamfort

Toen de prelaat aandrong, zei de abbé: ‘Monseigneur, ik heb al twee keer geluncht en bovendien is het vandaag vasten.’

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre