Denon, Vivant

Discretie is de hoogste deugd; we hebben er veel geluksmomenten aan te danken.

    – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.