Baudelaire, Charles

Wat is tegenwoordig geen roeping? Zelfs jong zijn is een roeping – zegt de jeugd.

    – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.