Chamfort

Alles is even leeg en ijdel in de mensen, hun blijdschap evenzeer als hun verdriet; maar een zeepbel kan beter goudkleurig of azuurblauw zijn dan zwart of grauw.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre