Loeckx, Jean

Alleen in een vol hart is er plaats.

    – Jean Loeckx