Loeckx, Jean

Een lelijk monster is even zeldzaam als een mooi gebrek.

    – Jean Loeckx