Baudelaire, Charles

Het bedwelmende van slechte smaak is het aristocratische plezier om weerzin te wekken.

    – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.