Loeckx, Jean

Tussen egoïsten en niet-egoïsten is er vooral een verschil in voorspelbaarheid.

    – Jean Loeckx