Proust, Marcel

Zoals een intelligente man niet bang is om door een andere intelligente man voor dom te worden versleten, zo vreest een elegante man niet dat zijn elegantie wordt miskend door een grote meneer, maar wel door een boerenkinkel.

    – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.