Loeckx, Jean

Het nietszeggende is nooit vergezocht.

    – Jean Loeckx