Han Shan

Zet het weten stil – de geest raakt verlicht, / zie de leegte – de wereld komt tot rust.

    – Han Shan, vert. Silvia Marijnissen