Proust, Marcel

Het mooiste beeld dat we van een kunstwerk bewaren is vaak het beeld dat oprijst boven de valse klanken die door ongeoefende vingers worden ontlokt aan een ontstemde piano.

    – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.