Loeckx, Jean

Verbitterd zijn om een bejegening is altijd te veel óf te weinig eer.

    – Jean Loeckx