Kundera, Milan

Ongetwijfeld zouden sommige zinnen in À la recherche du temps perdu beter kunnen. Maar waar vind je de dwaas die een verbeterde Proust zou willen lezen?

    – Milan Kundera, Verraden testamenten, vert. Piet Meeuse