Perros, Georges

Het drama van de mens is de doorhaling.

    – Georges Perros, Papiers collés, vert. R.H.