Loeckx, Jean

Het onzegbare is een teveel.

    – Jean Loeckx