Kundera, Milan

Leven is een voortdurende zware inspanning om jezelf niet uit het oog te verliezen.

    – Milan Kundera, Verraden testamenten, vert. Piet Meeuse