Multatuli

Als ik iets geschreven heb en dat nalees, is meestal myn hoofdindruk: over die zaak zou veel te zeggen wezen.

    – Multatuli, Ideeën 60