Baudelaire, Charles

Wat niet lichtjes afwijkt lijkt het opmerken niet waard – waaruit volgt dat het grillige, oftewel het onverwachte, het verrassende, het verbazende, een essentieel deel en een wezenskenmerk van schoonheid is.

    – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. M.d.H./R.H.