Loeckx, Jean

Al wie niet horen wil moet geen poëzie lezen.

    – Jean Loeckx