Jauffret, Régis

Dat is nou literatuur, die weigering het leven serieus te nemen, het te eren, je in het stof te wentelen om het te bedanken dat je op de wereld bent.

    – Régis Jauffret, Wereld, wereld!, vert. M.d.H./R.H.